Політика конфіденційності

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом директора

ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО

НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»

від 22.11.2019 р. № 23/11/19

 

Політика конфіденційності, збору, обробки, захисту персональних даних

і порядок їх розкриття

 

1. Ця політика конфіденційності, збору, обробки, захисту персональних даних та порядок їх розкриття (далі – Політика) регулює відносини між ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (далі – Позикодавець) та Вами (далі – Позичальник), разом по тексту – Сторони, а кожен окремо – Сторона, що виникли в зв'язку з бажанням Сторін вступити до правовідносин та/або вступом Сторонами у правовідносини, щодо конфіденційної інформації, персональних даних, які стають відомі Сторонам в процесі їх взаємодії.

2. Позикодавець є фінансовою компанією, яка надає послуги з надання позик фізичним особам, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

3. Позичальник є потенційним споживачем та/або таким, що вже є споживачем послуг Позикодавця, у зв'язку з чим Позичальник також є суб'єктом персональних даних та суб'єктом кредитної історії.

4. До цієї Політики застосовується законодавство в сфері захисту інформації, персональних даних і тому подібне (Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про інформацію» тощо).

5. Позичальник зобов'язується надавати Позикодавцю повні, точні, достовірні й актуальні інформацію, відомості та дані, в тому числі персональні дані (далі – Дані), і несе повну відповідальність за це. Позичальник несе відповідальність (в тому числі кримінальну) за використання інформації, відомостей і даних третіх осіб.

6. Позичальник, як суб'єкт персональних даних і суб'єкт кредитної історії, вступаючи в переддоговірні та/або договірні відносини з Позикодавцем, надає Позикодавцю свою безумовну, безстрокову і безвідкличну згоду на збір, зберігання, обробку, переробку, уточнення, поширення, передачу та вчинення інших дій будь-якими засобами своїх Даних, оцінку фінансового стану і платоспроможності Позичальника, а також згоду на звернення Позикодавця до третіх осіб, пов'язаних з Позичальником сімейними, особистими, діловими та іншими відносинами для підтвердження наданих Позичальником відомостей і передачі Позичальнику інформації про стан кредиту.

7. Персональні дані (відомості) Позичальника включають в себе (але не обмежуються) наступну інформацію:

ПІБ,

стать,

громадянство,

дату і місце народження,

місце реєстрації та місце фактичного проживання,

РНОКПП,

відомості про освіту,

відомості про сімейний, соціальний, майновий стан,

іншу інформацію, яку Позикодавець отримує в зв'язку з вступом в договірні та/або переддоговірні відносини з Позичальником, в тому числі протягом терміну дії таких відносин.

8. Позикодавець має право зберігати і обробляти будь-які Дані, що вводяться Позичальником на сайті Позикодавця monto.com.ua без обмеження рівнів ієрархії (далі – Сайт) або надані Позикодавцю та/або отримані Позикодавцем (з використанням IP-адреси, MAC-адреси і тому подібне), в тому числі, але не обмежуючись, дані про локацію Позичальника, версії операційної системи Позичальника, налаштування пристрою Позичальника, за допомогою якого Позичальник здійснює користування Сайтом, e-mail, логін і пароль для доступу в особистий кабінет Позичальника на Сайті тощо. Строки зберігання Даних становлять строки, встановлені законодавством, але в будь-якому випадку не менше ніж 5 (п’ять) років з дати завершення договірних та або переддоговірних відносин між Позикодавцем та Позичальником.

9. Позикодавець зобов'язується приймати необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту Даних від несанкціонованих і неправомірних дій третіх осіб. Дані, що вводяться Позичальником на Сайті Позикодавця, захищені шифруванням за допомогою протоколу SSL (Secure Socket Layer).

10. Позикодавець зобов'язується не розкривати Дані Позичальника третім особам без попередньої згоди Позичальника, крім випадків прямо передбачених законодавством України, цієї Політикою, а також договорами та іншими документами, укладеними між Сторонами.

11. Позичальник дає свою згоду Позикодавцю на транскордонну передачу своїх Даних. Позичальник розуміє і підтверджує, що під час транскордонної передачі Даних, одержувачі Даних можуть перебувати в інших державах, що не забезпечують належний захист прав суб'єктів персональних даних.

12. Під обробкою Даних Сторони розуміють будь-яку дію (операцію) або сукупність дій, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення тощо таких Даних. Для обробки Даних Позикодавець має право залучати третіх осіб, за дії яких Позикодавець несе відповідальність як за свої.

13. При наданні згоди Позикодавцю, зазначеного в цій Політиці, Позичальник розуміє і погоджується, що зазначена згода включає в себе (але не обмежується) право Позикодавця передати Дані Позичальника будь-яким третім особам, в тому числі будь-якому бюро кредитних історій (в тому числі, але не обмежуючись, ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» тощо), банкам, фінансовим установам, органам державної влади, компаніям по стягненню заборгованості, операторам телекомунікаційного зв’язку тощо.

14. Передача Даних Позичальника відповідно до цієї Політики не вимагає особливих згоди або повідомлення Позичальника та відбувається без повідомлення та додаткової згоди Позичальника про таку передачу.

15. Використовуючи Сайт, Позичальник надає свою згоду на використання файлів Сookie (далі – Cookie-файли). Cookie-файли – це невеликі текстові файли, що зберігаються на пристрої Позичальника, за допомогою якого він користується Сайтом. Збереження Cookie-файлів відбувається в призначеній для них папці (директорії). Cookie-файли дозволяють здійснювати такі дії як зберігати одного разу введені дані в полях формулярів Сайту, завдяки чому їх не потрібно вводити знову при наступному відвідуванні Сайту або при переході між окремими функціями Сайту. Позичальник може відхилити використання Сookie-файлів шляхом внесення відповідної заборони в налаштуваннях свого пристрою. При цьому Позичальник розуміє, що відхилення та/або заборона використання Cookie-файлів на пристрої Позичальника може призвести до обмеження використання окремих функцій Сайту.

16. Використовуючи Сайт, Позичальник надає свою згоду на використання Позикодавцем засобів веб-аналітики. Зазначені засоби використовуються для загального аналізу використання Сайту і отримання вихідних даних для поліпшення функціональності Сайту, пропозицій Позикодавця тощо. Інформація, отримана Позикодавцем в ході використання веб-аналітики (наприклад, IP-адреса і тип браузера) може передаватися в анонімній формі на сервер служби веб-аналітики, зберігатися й оброблятися там. За допомогою відповідних налаштувань свого пристрою, Позичальник може заборонити відповідній службі веб-аналітики отримувати дані і зберігати Сookie-файли таких служб на його комп'ютері.

17. Використовуючи Сайт, Позичальник надає свою згоду на збір та обробку його Даних третіми особами, чиї коди можуть бути присутні на Сайті Позикодавця (наприклад, аналітичні системи ( Google Analytics тощо), соціальні мережі (наприклад, Facebook тощо).

18. Позичальник має право на отримання від Позикодавця інформації щодо своїх Даних, а також щодо послуг Позикодавця.

19. Позичальник має право на блокування свого особистого кабінету на Сайті Позикодавця.

20. Позикодавець залишає за собою право на внесення змін в цю Політику без попереднього повідомлення. Нова редакція Політики буде доступна Позичальнику на Сайті Позикодавця.